Лекции на Пит и Майке Вайгелт в България – 12-22.10.2018

На 12 October 2018 в 19:00ч ICAL

Pit&Meike

Щастливи сме да ви поканим на лекциите на Пит и Майке Вайгелт в България. Пит и Майке, Германия, взимат будистко Убежище с Лама Оле Нидал през 1992 г. През 1997 г. той ги моли да започнат да пътуват и да споделят ученията на Дхарма. Оттогава те преподават в Европа, Русия, Северна и Южна Америка.

Програмата им е, както следва:

ВАРНА, 12-13 октомври
петък 12.10, 19:00 – публична лекция “Медитация по диамантения път” в радио “Варна”
събота 13.10, 18:00 – лекция на тема “Медитация XVI Кармапа” в ретрит център Виница

РУСЕ, 14-15 октомври
неделя 14.10, 19:00 – лекция на тема “Буда и любовта” в Буда Хаус
понеделник 15.10, 19:30 – публична лекция на тема “Методи за работа със смущаващите чувства” в Буда Хаус

ГАБРОВО, 16-17 октомври
вторник 16.10, 19:00 – публична лекция на тема “Будистките методи в Западния свят”
сряда 17.10, 20:00 – лекция “Въпроси и отговори”

ПЛОВДИВ, 18-19 октомври
четвъртък 18.10 , 19:00 – лекция на тема “Непостоянството” в будисткия център
петък 19.10, 19:00 – лекция на тема “Простветленият ум – Бодхичита” в будисткия център

СОФИЯ, 20-22 октомври
събота 20.10, 19:30 – публична лекция на тема “Буда и любовта” в Бета хаус
неделя 21.10, 19:00 – лекция на тема “Будисткото убежище на Диамантения път”
понеделник 22.10, 20:00 – лекция на тема “Значението на Санхата на Диамантения път”

За повече информация може да свържете с будистките центрове.

Comments are closed.