Tag Archives: Ченрезиг

Четирите неизмеримости

Нека всички същества да имат щастие и причините за щастие. Нека да са свободни от 充气水滑梯 страдание и причините за страдание. Нека винаги преживяват щастие, което е напълно свободно от страдание. Нека останат във великата равнопоставеност, която е без привързаност … Continue reading

Tagged , , |