За будизма в пет минути

• философия или теория, която обяснява какво представлява света, как работи човешкия ум, какво причинява страданието, как то да бъде отстранено и т. н.;
• медитации, т.е. практически упражнения, които превръщат теорията в непосредствен опит;
• начин на живот или методи за задържане на достигнатото ниво на развитие на ума.

Будистките школи се различават главно по своята принадлежност към една от “Трите колесници”:

1. Има страдание;
2. Страданието има причина;
3. Страданието може да бъде прекратено;
4. Има път, който води до прекратяването на страданието.

Медитациите на нивото на Хинаяна са насочени към успокояване на ума. В своето ежедневие практикуващият приема “външните” монашески обети като се отказва от светския живот с неговите съблазни и така избягва ситуациите, които могат да доведат до страдание. Най-високото постижение на това ниво е т.нар. “малка нирвана”, т.е. пълното умиротворяване на ума и преживяването на пустотата на аза. Хинаяна се практикува основно от монаси.

2. Махаяна или “Голямата колесница”. Нейната философска основа са поученията за пустотата на всички явления и развиването на съчувствие към всички същества. Медитациите са насочени към преживяването на пустотата и пораждането на мотивация пълна със съчувствие. В ежедневието си практикуващият Махаяна спазва “вътрешния” обет на Бодхисатва като във всичките си действия се стреми да облагодетелства другите същества. Крайното постижение е съвършеното просветление или пълното разкриване на потенциала на ума. Практикуващите са както монаси, така и активни, преуспяващи в живота светски хора.

3. Ваджраяна или “Диамантеният път” (друго наименование “Тантраяна” или “Колесница на тантрите”). Философската основа на Ваджраяна са ученията за Буда-природата, която изначално присъства във всички същества. Медитациите представляват методи, в които практикуващият се отъждествява със своята Буда-природа. В ежедневния живот се акцентира върху поддържането на “чистия възглед” или способноста да се възприема света така, както го възприемат Будите и да се постъпва така, както постъпват те. Най-висшето постижение е пълното просветление. Практикуващите на това ниво са най-вече светски хора и йоги, защото в Диамантения път особено се подчертава необходимостта от богат жизнен опит, както и способността да се действа в интензивни ежедневни ситуации.

Основен писмен източник на будизма е пълният сбор от поученията дадени от Буда, който на тибетски се наричат “Канджур” и обхваща 108 тома. “Тенджур” или коментарите към словата на Буда включват 254 тома философски трудове на будистки учени от различни епохи. На нивото на Ваджраяна, освен теоретичните поучения, е необходимо и пряко предаване на медитативен опит, което е възможно само при непосредствен контакт с реализиран учител (Лама).

Школата Карма Кагю в тибетския будизъм се отнася към нивото на Диамантения път. Тя се е развила през XI-XII век в Индия и Тибет и се опира на майчината тантра, която Буда Шакямуни за първи път е предал на своя ученик Ваджрагарбха. Сред майсторите от тази школа най-известни са: Тилопа, Наропа, Майтрипа (Индия, XI век), Марпа, Миларепа и Гампопа (Тибет, XI-XII век).

Глава на школата Карма Кагю е Кармапа, “Кралят на йогите в Тибет”, който е и първият съзнателно-прераждащ се Лама. Понастоящем в Калимпонг (Индия) живее XVII Кармапа Тринли Тайе Дордже. Днес школата Кагю има над 650 центъра за медитация извън границите на Тибет – в демократичните страни на Югоизточна Азия, Европа, Северна и Южна Америка, както и в Австралия и Нова Зеландия. Мнозинството от тези центрове са възникнали и се развиват благодарение на активността на Оле и Хана Нидал, които са първите европейски ученици на XVI Гялва Кармапа.

Prom DressesIn particular, designers often complement traditional ball gowns with interesting details. Low-key colors and neutral tones are often combined with low-cut dresses that expose the back. In addition, humble clothes are sometimes decorated with lace, frills, fringes and even appliqués. Every choice is original, so don’t be afraid to leave traditional products and move to new, modern styles.

Текст: Елена Леонтиева