Диамантен път на будизма – България

Този сайт представлява мрежата от медитационни центрове на “Диамантен път на будизма – България”. Те са част от повече от 650 центъра по цял свят, основани от Лама Оле Нидал под духовното ръководство на XVII Кармапа Тринли Тайе Дордже.

Центровете на Диамантения път са отворени, приятелски места, където хората могат да получат лесен достъп до безвременната мъдрост на ученията на Буда под формата на информация и медитации. Едни от основните ни активности включват ежедневни медитации, публични лекции, медитационни курсове и развитие на ретрит центрове.

Диамантеният път в будизма отваря най-изкусните методи на Буда за съвременния свят. Помага ни да открием и развием вътрешното си богатство за благото на всички същества и на самите нас.

От първата лекция на Лама Оле в България през 1992 г. досега са създадени десет будистки групи и центрове в страната.

Повече от 20 години те се развиват и обогатяват със знание и опит относно будистките медитационни практики все повече свободни и независимо мислещи хора.

Comments are closed.