Ученията на Буда

Ученията на Буда са освобождаващ подарък за човечеството през последните 2600 години. Недогматични, без да следват богове и заповеди, те дават възможност на хората да помагат както на другите, така и на себе си.

Особено днес, в ерата на независимите мислители и новите техники за комуникация, будистките учения се събират, организират и разпространяват по един привлекателен, достъпен и свеж начин.

Целите в Будизма – освобождение и просветление

Освобождението е осъзнаването, че тялото, мислите и чувствата са в състояние на постоянна промяна. Следователно няма основа за съществуване на истинско его или “себе”. Осъзнавайки това, човек спира да се чувства като мишена и да приема страданието лично.

Просветлението е втората и абсолютна стъпка. Тук ясната светлина на ума струи през всяко преживяване. Това се случва, когато единството на виждащ, това, което се вижда, и процесът на виждане е цялостен и ненарушен. Във всеки един момент умът се радва на своите самовъзникващи способности и всичко става спонтанно и без усилие.

Карма – причина и следствие

Карма означава причина и следствие, а не съдба. Разбирането, че всеки от нас е отговорен за своя собствен живот, кара хората да натрупват положителни впечатления съзнателно. Това води до щастие и ни помага да избегнем причините за бъдещо страдание. Положителните състояния на ума могат да бъдат ефективно засилвани чрез методите на Диамантения път, докато негативните впечатления, които чакат да узреят могат да бъдат трансформирани в мъдрост, чрез използване на умели методи.

Разликите в нивата на ученията на Буда

Буда дава учения на три различни типа хора. Онези, които искат да избегнат страданието, получават инструкции за причина и следствие (Малкия път или Теравада на санскрит). На онези, които искат да правят повече за другите, той дава ученията за мъдрост и съчувствие, наречени Великия път (санскр. Махаяна). На хората, които имат силна увереност в собствената и тази на другите Буда природа, Буда преподава Диамантения път (санскр. Ваджраяна). Тук той се проявява като форми от енергия и светлина или директно предава своя просветлен възглед като поток от осъзнаване. На това най-висше ниво целта е пълното развитие на ума, спонтанното преживяване на Великия печат (санскр. Махамудра).

Comments are closed.