Понякога в будисткия център наричаме групата от активни хора “мандала”. Какво означава това?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Понякога в будисткия център наричаме групата от активни хора “мандала”. Какво означава това?   Отговор на Лама Оле: Мандалите са самовъзникнали просветлени енергийни полета. Този термин също се използва за хората, които принадлежат към това енергийно поле, чрез настройването … Continue reading

Tagged , , |

Не би ли трябвало наш приоритет на Диамантения път да е да помагаме на другите? Не е ли егоистично да използваме свободното си време само за лична практика?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Не би ли трябвало наш приоритет на Диамантения път да е да помагаме на другите? Не е ли егоистично да използваме свободното си време само за лична практика?   Отговор на Лама Оле: Опитвам се да … Continue reading

Tagged , , |

Защо има толкова малко жени в будистките институции?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Защо има толкова малко жени в будистките институции?    Отговор на Лама Оле: Жените просто не искат това толкова много. Те не държат много на високи постове в йерархична система. Жените по-скоро биха работили в кръгове, … Continue reading

Tagged , , , , |

Някои хора са много горди от годините си на практика или от близкия си контакт с Ламата и гледат отвисоко на начинаещите. Може ли да кажете нещо за това?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Някои хора са много горди от годините си на практика или от близкия си контакт с Ламата и гледат отвисоко на начинаещите. Може ли да кажете нещо за това?    Отговор на Лама Оле: Ако човек иска да … Continue reading

Tagged , , |

Как да работим с хора, които тъкмо са започнали да идват в будисткия център и имат проблем с алкохол или наркотици?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Как да работим с хора, които тъкмо са започнали да идват в будисткия център и имат проблем с алкохол или наркотици?    Отговор на Лама Оле: Не бих направил голяма дискусия за това в центъра. Хората могат да идват само, … Continue reading

Tagged , , , |

Какво да правим, ако в будисткия център се появи труден човек и причинява много смущения?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Какво да правим, ако в будисткия център се появи труден човек и причинява много смущения?    Отговор на Лама Оле: Ако някой наистина само смущава другите и не иска да научи нищо, тогава трябва да се отървете от него. … Continue reading

Tagged , |

Когато се опитваме да направим нещо заедно в нашия будистки център, понякога има проблеми, които ни водят до объркване, и не решаваме нищо. Какво ще ни посъветвате?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Когато се опитваме да направим нещо заедно в нашия будистки център, понякога има проблеми, които ни водят до объркване, и не решаваме нищо. Какво ще ни посъветвате?   Отговор на Лама Оле:  Аз винаги използвам принципа на … Continue reading

Tagged , |

Защо сте създал толкова много будистки центрове?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Защо сте създал толкова много будистки центрове?    Отговор на Лама Оле: Защото за нас практиката е съществена. По време на лекциите си аз давам на хората увереност в нещо, което е вътре в тях самите. След това, ако … Continue reading

Tagged , |

Веднъж казахте, че в наши дни практиката на Махамудра работи чрез будистките центрове. Какво имахте предвид?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Веднъж казахте, че в наши дни практиката на Махамудра работи чрез будистките центрове. Какво имахте предвид?   Отговор на Лама Оле: Ние всички сме Кагю, което означава, че имаме близки връзки един с друг. Това не значи, че се виждаме всеки ден, а че индивидуалните … Continue reading

Tagged , |

Когато взимаме решения в нашите будистки центрове и групи, трябва ли винаги да питаме Ламата или просто да вземем решение сами?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Когато взимаме решения в нашите будистки центрове и групи, трябва ли винаги да питаме Ламата или просто да вземем решение сами?   Отговор на Лама Оле: Ако това касае медитационната практика, не трябва да правите самостоятелно каквито и … Continue reading

Tagged , |

Имате много ученици. Как успявате да сте в контакт с всички тях и каква е ролята на будистките центрове в това?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Имате много ученици. Как успявате да сте в контакт с всички тях и каква е ролята на будистките центрове в това?   Отговор на Лама Оле: В крайна сметка нещата не опират до нещо личностно, а до това хората да … Continue reading

Tagged , , |

Ако нямаме много време, кое е по-добре – да помагаме в работата на центъра или да правим личната си практика?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Ако нямаме много време, кое е по-добре - да помагаме в работата на центъра или да правим личната си практика?   Отговор на Лама Оле: Аз бих се опитал да правя и двете. Помагайте, когато има много за правене в центъра, иначе, правете личната … Continue reading

Tagged , , |

Има ли жени сред 1000-те Буди, които са предсказани за нашата ера?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Има ли жени сред 1000-те Буди, които са предсказани за нашата ера?   Отговор на Лама Оле: Не. За да започнеш Дхарма период и да движиш нещо напред, ти трябват широки рамене. Веднъж, когато Дхарма е установена, дамите идват. Но по време на първите … Continue reading

Tagged , |

Може ли да кажеш нещо за жените Лами в нашата линия?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Може ли да кажеш нещо за жените Лами в нашата линия?   Отговор на Лама Оле: В линията Карма Кагю имаме много жени и дори имаме изцяло женски приемствености. Линията Чьод на Мачиг Лабдрьон е … Continue reading

Tagged , |

След като съм бил на будистки курс се чувствам изпълнен с енергия. После, у дома, отново губя това усещане. Как мога да избегна това?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ След като съм бил на будистки курс се чувствам изпълнен с енергия. После, у дома, отново губя това усещане. Как мога да избегна това?   Отговор на Лама Оле: Това е съвсем естествено. Всеки изпитва върхове и спадове в … Continue reading

Tagged , |

Каква е истинската работа на нашите будистки центрове и на хората, които ги движат?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ Каква е истинската работа на нашите будистки центрове и на хората, които ги движат?   Отговор на Лама Оле: Целта на един център е да осигурява място, където хората могат да се развиват. Будизмът има само един продукт и това са … Continue reading

Tagged , |