Контакт

Може да се свържете с администраторите на сайта на адрес: webmaster@diamondway.bg

Диамантен път на будизма – България е регистрирано юридическо лице според Закона за вероизповеданията в България.
Диамантен път на будизма – България
ЕИК: 131177529
Адрес: гр. София 1000, ул. Цанко Церковски 50

Годишни финансови отчети на организацията
 

Comments are closed.