Управителният съвет на религиозна организация “Диамантен път на будизма – България”, свиква Общо събрание на 03.12.2022 г. от 11:00 часа.

Управителният съвет на религиозна организация “Диамантен път на будизма – България”, свиква Общо събрание на 03.12.2022 г. от 11:00 часа.
Мястото на провеждане на събранието – БЦ София – ул. Цанко Церковски 50

Дневния ред:
1. Преглед на ГФО за 2021
2. Други свързани с дейността на организацията