Какво практикуваме?

В будизма медитация означава да оставаш без усилия в това, което е. Това състояние може да бъде постигнато чрез успокояване и задържане на ума, чрез осъществяване на съчувствието и мъдростта или чрез работа с енергийните канали на тялото и медитация върху буда форми от светлина и енергия. Във Ваджраяна или Диамантения път най-ефективният метод е постоянната идентификация със собствената ни буда природа.

Медитациите, използвани в центровете на Диамантения път, са традиционни практики на линията Карма Кагю. Те са дадени на Лама Оле Нидал от  XVI Кармапа Рангджунг Ригпе Дордже и други учители на линията, и са преведени на повечето западни езици, за да дават директен достъп и разбиране на будистките практикуващи.

По-долу са изброени най-традиционните практики, които се изполват в будистките центрове на Диамантения път.

Медитация XVI Кармапа

Тази форма на Медитация върху Ламата (санскр. Гуру Йога, тиб. Лами Налджор) е практично е всеобхватно средство за просветление. Тя е съставена от XVI Кармапа Ранджунг Ригпе Дордже. Той прави Хана и Лама Оле Нидал носители на тази практика и изразява желанието тя винаги да бъде пазена свежа и е предните редици на критично мислещите, западни умове. Ударението пада върху активното продължаване на чистия възглед, получен в медитацията, в ежедневния живот. Това е основната практика на Диамантения път на будизма.

Тибетско наименование: Ku shi nyu gu kye je du tsi char gyun
Тибетски източник: XVI Кармапа Ранджинг Ригпе Дордже (1924-1981)
Превод: The Rain of Nectar Ripening the Seedlings of the Four Buddha States
Коментар: Обяснения, дадени от XVI Кармапа, първоначално в Цурпу, Тибет 1957 и в САЩ 1980г.

Четирите основополагащи практики

Четирите основополагащи практики (тиб. Ньондро) са известни и под името “Подготвителните практики за Великия печат (санскр. Махамудра)”, тъй като те полагат основата за реализирането на истинската природа на ума. Те включват много повторения, създават силни положителни отпечатъци и правят човек непоклатим. Практикуването им може да отнеме няколко години. Те са превод на медитационен тескт, известен като “Колесницата за пътя на Съвършените”, съставен от IX Кармапа, Вангчук Дордже (1555-1603), взет от неговия “Велик трактат от инструкции върху Великия печат”. Четирите практики са: (1) Вземане на Убежище и развиване на Просветлено отношение; (2) Медитация Диамантен ум (санскр. Ваджрасатва, тиб. Дордже Семпа); (3) Подаряване на Мандала; (4) Медитация върху Ламата.

Тибетско наименование: Ньондро
Тибетски източник: Phyag chen nges don rgya mtsho
Превод: ‘Океан на абсолютния смисъл на Великия печат’ от IX Кармапа Вангчук Дордже (1556-1603)
Коментар: Torch of Certainty от Първия Конгтул Лодрьо Таййе (1813-1899), Калу Ринпоче – Сонада, Индия 1970-71, Шераб Гялцен Ринпоче – Бечке, Унгария 2008г.

Медитация Любящите очи

Никоя черта на характера не е по-добра от съчувствието и Буда е знаел това много добре. Той често е съветвал хората специално да развиват това качество. Различните форми на Любящите очи (скр. Авалокитешвара, тиб. Ченрезиг) се проявяват, за да помагат на съществата навсякъде и представляват най-широко разпространения вид доброта на отвъдличностно ниво. Този медитационен текст е съставен през XII век от Сидха Тангтон Гялпо “Крал на хиляда долини” (1361-1485).  Той се практикува в съответствие с инструкциите дадени на Хана и Лама Оле Нидал от Калу Ринпоче през 1970 г. в Сонада.

Тибетско наименование: Ченрезиг
Тибетски източник: Dro don Kha khyab ma, съставен от Тангтог Гялпо (~1385–1464)
Превод: ‘Изпълване на пространството за облагодетелстване на съществата’ – ‘Filling Space to Benefit Beings’
Коментар: Dro don kha jab may zin dri nyung du от Манива Лама Шераб Гялцен Ринпоче – Бат, Великобритания 2009г.

Медитация VIII Кармапа

Това е Медитация върху Ламата, също известна като Гуру Йога в четири сесии. Тя е една от основните практики на отдаденост в линията Карма Кагю и е съставена от VIII Кармапа Мичьо Дордже (1507–1554). Използва се едва след като бъдат приключени Четирите основополагащи практики.

Тибетско наименование: Тун Ши Ламе Налджор
Тибетски източник: Сборник с текстове от VIII Кармапа, Мичьо Дордже (1507-1554), Скъпоценност от инструкции, Treasury of Instructions (gDams ngag mdzod) от Джамгон Конгтрул Лодрьо Тайе (1813-1899)
Превод: ‘Гуру йога в четири сесии’ - ‘Guru Yoga in Four Sessions’
Коментар: Карма Чагме Ринпоче (1603-1678); Карма Кенпо; Шамар Ринпоче – Самье Линг, Шотландия 1982; Шераб Гялцен Ринпоче, Именщад, Германия 2009г.

Черният плащ (Ваджра Махакала)

Това кратко призоваване на главния защитник на школата Карма Кагю, Черния плащ (санскр. Махакала), се изпълнява под формата на песен на тибетски. Този текст е съставен от VIII Кармапа Мичьо Дордже (1507–1554). Това е ежедневна практика, която се прави след всяка водена медитация. Черният плащ въплъщава любовта и защитната активност на безграничното пространство. Тези, които рецитират текста всеки ден, стават безстрашни.

Тибетско наименование: Бернагчен
Тибетски източник: Сборник с текстове от VIII Кармапа, Мичьо Дордже (1507-1554), Скъпоценност от инструкции, Treasury of Instructions (gDams ngag mdzod) от Джамгон Конгтрул Лодрьо Тайе (1813-1899)
Превод: ‘Призоваване на защитника Черния плащ’ – ‘Invocation of the Protector Black Coat’
Коментар: Част от по-дългата ежедневна Махакала пуджа, която се прави във всички манастири на Карма Кагю.

Пхова (Пренасяне на съзнанието)

Пхова е медитация, в която човек се научава да изпраща съзнанието си в сърцето на Буда на безграничната светлина (санскр. Амитаба). Тя се прави като подготовка за нашата собствена смърт. От 1987г. Лама Оле Нидал е преподал тази практика на повече 80000 души по цял свят. Приемствеността на практиката, която Лама Оле преподава, идва от традицията на Лонгчен Нинтиг в школата Нингма на тибетския будизъм, която съдържа най-дълбоките учения за Великото съвършенство (Дзогчен). По време на великите посвещения Долма Налджорма в Румтек, Сиким 1971, XVI Кармапа представя Хана и Оле Нидал на Аянг Тулку – лама от линията Дрикунг Кагю и носител на практиката Пхова. Тенга Ринпоче и Дилго Кьенце Ринпоче дават на Лама Оле допълнително приемствености върху Пхова. През 1987 Шамар Ринпоче официално опълномощава Лама Оле да преподава тази практика.

Тибетско наименование: Пхова
Тибетски източник: Кунзанг Ламе Шелунг
Превод: ‘Думите на моя съвършен учител’ – ‘The Words of my Perfect Teacher’
Коментар: Съставен от Дза Патрул Ринпоче (1808-1887), Линията на Лонгчен Нинтиг.

Comments are closed.