Диамантен път на будизма – България

Този сайт представлява мрежата от медитационни центрове на “Диамантен път на будизма – България”. Те са част от повече от 650 центъра по цял свят, основани от Лама Оле Нидал под духовното ръководство на XVII Кармапа Тринли Тайе Дордже.

Центровете на Диамантения път са отворени, приятелски места, където хората могат да получат лесен достъп до безвременната мъдрост на ученията на Буда под формата на информация и медитации. Едни от основните ни активности включват ежедневни медитации, публични лекции, медитационни курсове и развитие на ретрит центрове.

Диамантеният път в будизма отваря най-изкусните методи на Буда за съвременния свят. Помага ни да открием и развием вътрешното си богатство за благото на всички същества и на самите нас.

Comments are closed.