Какво е медитацията?

В будизма медитация означава “да оставаш без усилия в това, което е”. Това състояние може да бъде постигнато чрез успокояване и задържане на ума, чрез осъществяване на съчувствието и мъдростта или чрез работа с енергийните канали на тялото и медитация върху буда форми от светлина и енергия.

Във Ваджраяна или Диамантения път най-ефективният метод е постоянната идентификация със собствената ни буда природа. Целта на този метод се нарича Великият печат или Махамудра на санскрит. Тя се постига, когато единството на виждащ, това, което се вижда, и процесът на виждане е цялостен и ненарушен – по време на и между медитациите.

 

Comments are closed.