Пожелания за дълъг живот на Лама Оле Нидал

По случай 79-я рожден ден на Лама Оле Нидал споделяме пожеланията за дълъг живот на Лама Оле Нидал, написани от Лама Лопьон Цечу Ринпоче:

От Северната страна на викингската сила
ти пробуди своята връзка
с безстрашната Карма Камцанг
и донесе скъпоценния камък на Дхарма за тези на запад.
Велики Лама Оле, нека твоята активност да остане непоклатима.

Разпознат от Негово Светейшество XVI Кармапа
като защитник и учител достоен за уважение,
твоята неуморна активност се разпростира по този свят като свеж полъх.
Велик защитник и приятел на всички, Лама Оле,
нека твоята сила и любов да пребъдат.

Заслужаващ доверие и честен, ти преподаваш
“Как стоят нещата” без колебание.
В такава Тъмна епоха учител като теб е изключителна рядкост.
Заради всички същества, призоваваме всички буди
да ти дадат много дълъг живот.

.4.1.2

На снимката: Лама Оле и Ламини Хана Нидал заедно с Лама Лопьон Цечу Ринпоче.