Национална среща на религиозна организация “Диамантен път на будизма – България”

Управителният съвет на религиозна организация “Диамантен път на будизма – България” свиква Общо събрание на 01.11.2020 г. от 10:00 часа в будисткия център, гр. София, на ул. Цанко Церковски 50, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в устава на организацията
2. Преглед на финансовия отчет за 2019 г.
3. Други

В общото събрание ще участват онлайн и присъстващите в следните три центъра на Диамантения път на будизма в България:

Център Варна – гр. Варна, ул. “Хан Крум” 17
Център Русе – гр. Русе, ул. “Добруджа” 4
Център Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Петко Каравелов” 7Б, ет.1