Диамантеният път

Диамантеният път предлага на модерния свят “ефективни методи, които водят до директно преживяване на ума”, както е обяснено от последния Лопьон Цечу Ринпоче, един от най-опитните учители в тибетския будизъм.

Тези практики помагат на човек да преживява света от позицията на богат и самоосвобождаващ се възглед. Медитациите на Диамантения път развиват дълбоко вътрешно богатство и водят до неизкуствен и стабилен ум, който функционира с пълния си потенциал и всяка просветлена активност може да се разгърне.

Терминът “Диамантен път” е директен превод на думата “Ваджраяна” от санскрит, а тибетският му еквивалент е “Дордже тегпа”. Има няколко причини диамантът да бъде избран за символ на този подход. Той е най-съвършеният и скъпоценен камък, което показва, че това са най-висшите учения, дадени от Буда. Освен това, той е най-твърдият камък с естествено сияние. Така диамантът отговаря на присъщите качества на нашия ум – неразрушим, тъй като не е роден, и естествено сияен – понеже притежава способността да отразява и преживява всички явления.

Базовата увереност, че тази неразушима сияйна яснота е нашата истинска същност (наречена “Буда природа”), е в основата на будистката практика на Диамантения път. Чрез медитация и внедряване на будисткия възглед в нашите ежедневни дейности, ние можем да развием присъщите на ума сила и яснота. Диамантеният път ни помага да открием и развием нашето вътрешно богатство, за да можем да сме полезни на всички същества.

Comments are closed.