Джигме Ринпоче

Jigme RinpocheЛама Джигме Ринпоче е роден в семейството на XVI Кармапа и е брат на Шамар Ринпоче. Той получава подробни учения от Кармапа, който по време на първото си посещение на Запад, го оставя във Франция като свой представител. Оттогава Лама Джигме Ринпоче ръководи главното седалище на Кармапа в Европа – Дагпо Кагю Линг, Франция.

Освен за своите големи организаторски умения, той е много уважаван и като лама. Много хора са се облагодетелствали от неговите дълбоки познания, разбирането му на западния начин на живот, както и от неговата мъдрост, топлота и чувство за хумор.

www.jigmela.org (Официален web site)

Comments are closed.