Свикване на извънредно общо събрание

П О К А Н А

Управителният съвет на религиозна организация “Диамантен път на будизма – България”, на основание чл. 29 и по реда на чл. 30 от Устава на организацията, свиква Общо събрание, което ще се проведе дистанционно на 22.04.2023 г. от 11:00 часа, посредством видеоконферентна връзка чрез платформата Зуум/Zoom, достъпна на електронен адрес: https://VMware.zoom.us/j/98791136004?pwd=UWduem1TQUFXYURaWlNhazJiWXhsdz09, Meeting ID: 987 9113 6004 предоставяща контролиран достъп и идентификация на участниците при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава на религиозната организация.

2. Други въпроси свързани с дейността на организацията.

Поканват се членовете да присъстват лично.

При липса на кворум на основание чл. 31 от Устава на организацията Общото събрание ще се проведе на 29.04.2023 г. от 11:00 ч. по същия начин и обявен дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете във всеки център на организацията и ще бъдат изпратени по електронна поща на всеки член в 30 дневен срок преди провеждане на Общото събрание.

Оригинален документ: Покана ОС-22.04.2023