Управителният съвет на религиозна организация “Диамантен път на будизма – България”, свиква Общо събрание на 07.11.2021 г. от 10:00 часа.

Управителният съвет на религиозна организация “Диамантен път на будизма – България”, свиква Общо събрание на 07.11.2021 г. от 10:00 часа.

Мястото на провеждане на събранието:
Центровете на организацията посредством интернет връзка едновременно във всички центрове

Дневния ред:
1. Преглед на ГФО за 2020
2. Други свързани с дейността на организацията