Отчети на организацията

Диамантен път на будизма – България е регистрирано юридическо лице според Закона за вероизповеданията в България. ЕИК: 131177529, Адрес: гр. София 1000, ул. Цанко Церковски 50

Финансови отчети за 2022г

 1. 2022-НСЦ-БАЛАНС
 2. 2022-НСЦ-КАПИТАЛ
 3. 2022-НСЦ-ОПРНСД
 4. 2022-НСЦ-ПАРПОТОЦИ

Финансови отчети за 2021г

 1. 2021-НСЦ-БАЛАНС
 2. 2021-НСЦ-КАПИТАЛ
 3. 2021-НСЦ-ОПРНСД
 4. 2021-НСЦ-ПАРПОТОЦИ

Финансови отчети за 2020г

 1. 2020-НСЦ-БАЛАНС
 2. 2020-НСЦ-КАПИТАЛ
 3. 2020-НСЦ-ОПРНСД
 4. 2020-НСЦ-ПАРПОТОЦИ

Comments are closed.