Ако някой постоянно създава проблеми и ние мислим, че трябва да се намесим, кой е най-добрият начин да го направим?

КАТЕГОРИЯ: СЕМЕЙСТВО, ПРИЯТЕЛИ И ЕЖЕДНЕВЕН ЖИВОТ

Отговор на Лама Оле:

В ситуации като тази има два вида хора: тези, които знаят, че имат проблем и са готови да се променят, и тези които трябва да бъдат убедени, че имат проблем и трябва да се променят. Ако човек вече е открил, че има труден характер и нещата не се развиват толкова добре за него, тогава можем да работим с него. Ние имаме отговорност към такъв човек и трябва да го държим настрана от трудни ситуации.

Винаги казвам това, когато някой дойде при мен с проблеми във връзката и ми каже: “Аз давам през цялото време, а получавам толкова малко в замяна.” Това обикновено са жени. И аз им казвам: “Виж, чудесно е да можеш да даваш, но той знае ли какво получава и дали той иска също да даде нещо?” Ако знае, тогава няма значение колко е затворено момчето; когато получава хубави неща достатъчно дълго, той също ще дава, защото ще е пълен с добри впечатления. Така че, ако работим с хора, които са отворени, тогава е лесно.

Но, ако работим с хора, които смущават другите и не си го признават, тогава ги спрете, за да могат да видят, че светът не е съгласен с тяхното пътешествие. Ако те станат разумни в този момент и искат да научат нещо, тогава може да им помогнете. А, ако не искат да научат нищо и егото отново и отново продължава да се появява, и става смущаващо, тогава ги оставете настрана за известно време. Работете около тях или ги подминавайте и защитавайте другите от тях, докато в един момент те не открият, че преди е било по-добре и че егото не си заслужава. Тогава те са готови да учат.

Докато не сте гневни, методът, който изберете ще е правилен. Ако вашето собствено отношение е добро, тогава това, което се случва е кармата на другите. Тогава те имат добра карма, ако се срещат с вас в приемливите дни и лоша карма, ако се срещат с вас в труден ден. Този, който винаги дава най-доброто от себе си, няма да има трудности.