Имате много ученици. Как успявате да сте в контакт с всички тях и каква е ролята на будистките центрове в това?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ

Отговор на Лама Оле:

В крайна сметка нещата не опират до нещо личностно, а до това хората да израстват и да стават независими. Смисълът е в това хората да разбират, че техният ум е ясна светлина. Тогава, те стават безстрашни, радостни и любящи.

Ние се разраснахме много през последните няколко години. Това е така, защото много от учениците ми сега са толкова добри, че мога да им имам пълно доверие и да ги изпращам по целия свят, за да преподават.

Основал съм над 600 центъра и групи по цял свят, което означава, че вече не мога да посещавам веднъж годишно всеки един от тях. Затова е много важно приятелите ни навсякъде да могат да помагат. Аз мисля, че това което постигат моите ученици и приятели в центровете, е чудесно. Те са истински идеалисти. Ние работим с минимални бюджети и нямаме дарители-богаташи. Много от това, което влиза от по-богатите държави, веднага отива към Русия, Южна Америка и Източна Европа, за да построим нещо там. На никого не се плаща за работата. Наистина, всичко това е доброволно и всеки върши много, много добра работа. Това е наистина впечатляващо.

Причината всички да можем да поддържаме тази връзка и да оставаме приятели, е защото всичко опира до човешкото развитие, където всеки преживява нещо и има полза от това. Идеята е да развием малко хумор и радост, увереност, излишък и сила, и да получим методите, които правят това възможно.

Много е трогателно как всичко това може да се случва днес в нашата материалистична епоха – как хората работят по цяла нощ, без да получават нищо в замяна, как оформят моя ръкопис или как изпращат писма до 500 души, от които само 50 отговарят. И аз съм много щастлив и горд, че сме дали начало на такава група хора. Да ви кажа, наистина се чувствам много добре от това.