Има ли жени сред 1000-те Буди, които са предсказани за нашата ера?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ

Отговор на Лама Оле:

Не. За да започнеш Дхарма период и да движиш нещо напред, ти трябват широки рамене. Веднъж, когато Дхарма е установена, дамите идват. Но по време на първите фази, когато има съществено усилие, не се изпраща една дама - това не работи. Ако това стане, тя ще са научи да се бие толкова добре, че не би била дама повече, а това ще е жалко, нали?