Някои хора са много горди от годините си на практика или от близкия си контакт с Ламата и гледат отвисоко на начинаещите. Може ли да кажете нещо за това?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ

Отговор на Лама Оле:

Ако човек иска да помага на другите, тогава гордостта е най-лошият враг. Гордите хора мислят, че са по-добри от другите и така се отделят от останалите, като ги карат да се чувстват неудобно.

Аз настоявам вие – особено тези, които работят близко с мен – да се превърнете в слуги на хората, както го е казал Фредерик Велики от стара Прусия. Лоялността – да гледаш с уважение другите – вероятно е най-силното чувство, което съществува. Разбира се, трябва да се оставиш да бъдеш вдъхновяван от тези над теб, но трябва и да си солидарен с онези, които са по-слаби. Трябва да се научим не само да сме лоялни, но и да виждаме какво можем да правим за другите. Това е ценно човешко качество, но трябва да се тренира, защото започва само от едно определено ниво на осъзнаване. Бих искал учениците ми винаги да мислят “тук съм за хората”, а не “сега нямам време за това” или “това ще гледам да е кратко”.

Не трябва да си мислим, че даден проблем е прекалено глупав. Разбира се, деветдесет процента от проблемите са по-скоро глупави, но те са част от растежа на хората. И ако не даваме на хората това, от което имат нужда, те нямат да продължат да се развиват. Може би този проблем е глупав за тези от нас, които са медитирали няколко години повече или са направили повече в предишния живот, но за хората тези проблеми са истински. Така че, ние трябва да им отговорим и да дадем най-доброто от себе си без да мислим за “по-добро” или “по-лошо”. Ние наистина трябва да сме скромен слуга на всеки, който идва при нас.

Това, разбира се, е трудно. Ние често сме забързани и с малко време. Повечето хора също не са свикнали да се държат така. В света на бизнеса не правиш така, но в будизма го правиш! Това важи за всички вас в центровете и за всички, които пътуват с мен. Когато хората просто искат да създават неприятности, може да им кажете – “Говори си с него, ето там” или ги отпратете. Но когато те имат истински проблем, ние трябва да се отзовем, а не да си мислим, че сме прекалено добри за тях.