Когато взимаме решения в нашите будистки центрове и групи, трябва ли винаги да питаме Ламата или просто да вземем решение сами?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ

Отговор на Лама Оле:

Ако това касае практиката на медитация, не трябва да правите самостоятелно каквито и да било промени, тъй като това се определя от Кармапа. Но начинът, по който това достига до хората, може да е различен в различните случаи. Всеки може да прави това, следвайки своите възможности и чувства относно ситуацията.

Когато се взимат по-големи решения на ежедневно ниво – например, кой да живее в центъра – тогава, разбира се, може да попитате, ако не сте сигурни. Но ако тези, които ръководят центъра имат ясна идея, те също могат да решават самостоятелно. Дори и това да не сработи за постоянно и новодошлия да се изнесе след няколко години, той може да е полезен, докато е там, и би могъл да има добро влияние.

Моята цел е всеки да стане независим възможно най-бързо. Всеки път, когато някой може да научи нещо в дадена област, което ще го направи по-завършен и стабилен, аз съветвам да го прави. Целта е човек да разчита на себе си. Но от време на време той може да пита Ламата, ако е необходимо по-дълбоко прозрение. Ако човек вече, така или иначе, знае какво иска да прави, тогава не е необходимо да пита.