Може ли да кажеш нещо за жените Лами в нашата линия?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ

Отговор на Лама Оле:

В линията Карма Кагю имаме много жени и дори имаме изцяло женски приемствености. Линията Чьод на Мачиг Лабдрьон е изцяло женска линия – тя е имала това вдъхновение.

Приемствеността на Нюнгне, медитацията с пост, също е била развита и предадена от жена. Имаме и няколко тайни линии на приемственост с тантри в обединение, чиито държателки са жени.