По какъв начин светът е огледало на нашия собствен ум?

КАТЕГОРИЯ: ВЪЗГЛЕД И МЕДИТАЦИЯ

Отговор на Лама Оле:

Това се случва чрез вътрешния и чрез тайния учител. Отначало се фокусираме върху това да установим хармония между ученията на Буда и нашето ежедневно преживяване. За всичко, което се случва, ние веднага имаме обяснение. На външно ниво мислим “Това се случва по този начин, защото по-рано се случи това или онова.”; на вътрешно ниво “Аз виждам ситуацията така, защото в момента съм в едно или друго настроение”. Така че, ние носим мъдростта постоянно в нас, която работи като огледало както навътре, така и навън. С времето тази мъдрост расте и става все по-автентична.

Накрая всичко се събира в една точка. Всеки миг се превръща в преживяване на “Аха!”, в “Да, разбира се!” Ражда се нещо, което наричаме “взаимо-възникваща мъдрост” – прозрение, което се появява мигновено с преживяването. Човек разбира смисъла на преживяването спонтанно, без да се чувства отделен от него. В момента, в който преживявате това постоянно, тогава наистина сте там, където трябва да бъдете.