Защо сте създал толкова много будистки центрове?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ

Отговор на Лама Оле:

Защото за нас практиката е съществена. По време на лекциите си аз давам на хората увереност в нещо, което е вътре в тях самите. След това, ако те отидат в нашите центрове, могат да засилят тази увереност, да работят с местните учители и да практикуват заедно с приятели.

Единственият смисъл на цялата работа, която вършим, е да водим хората към състояние на излишък, за да могат да живеят по-добре, да умират по-добре и да имат по-добро прераждане. Методите, които имаме, са на 2500 години и са много, много ефективни. Затова мисля, че това което правим, е важно.