Веднъж казахте, че в наши дни практиката на Махамудра работи чрез будистките центрове. Какво имахте предвид?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ

Отговор на Лама Оле:

Ние всички сме Кагю, което означава, че имаме близки връзки един с друг. Това не значи, че се виждаме всеки ден, а че индивидуалните групи имат енергийни полета, които са свързани с енергийното поле на Кармапа чрез мен.

Когато човек посещава такава група, той винаги ще научава нещо за себе си. Основното отношение е това на Махамудра - ние знаем, че сме част от една цялост и че субект, обект и действие са основни изражения на една и съща истина.

Ето защо, посещаването на центъра е винаги като огледало, което ни показва нашето собствено лице, независимо дали като пречистване или като благословия. Заради това, е по-добре да медитирате добре в центъра, отколкото да седите в скута на Ламата и да гледате на другата страна. Ако даваме най-доброто от себе си, пазим връзките си и имаме доверие, тогава Ламата е там, защото същността на Ламата е пространство.

Разбира се, от време на време трябва да се виждате лично с Ламата, за да не се отделяте или възгордявате, за да може да проверявате себе си и да чувате по нещо ново. Но центровете са представителите на Ламата. Там получавате ученията, медитациите, методите; може да срещате хора, които имат приемствеността и благословията. И по този начин всичко расте.