Човек винаги трябва да вижда най-доброто в хората. Но, ако те наистина създават проблеми, тогава какво?

КАТЕГОРИЯ: СЕМЕЙСТВО, ПРИЯТЕЛИ И ЕЖЕДНЕВЕН ЖИВОТ

Отговор на Лама Оле:

Трябва да мислите, че те са буди, които не знаят това. После ги сграбчвате и им казвате да спрат, така че по-лесно да могат да стигнат до момента, в който да осъзнаят своята буда-природа. Ако хората нямаха буда-природа, тогава нямаше да има никаква причина да работим с тях. Така казано, дори един учител да има тридесет малки гения в класната стая, той пак ще трябва понякога малко да повиши тон и да каже “Стой си на стола! Спри да си дъвчеш молива! Не й дърпай косата! – такива неща. Но това е смислено, защото може да видите, че от това ще излезе нещо.

От една страна трябва да внимаваме за относителното ниво или, иначе, няма да знаем какво е необходимо да бъде направо. Но, ако не виждате абсолютното ниво, което е над относителното, тогава ще правите грешки.