Как да работим с хора, които тъкмо са започнали да идват в будисткия център и имат проблем с алкохола или наркотиците?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ

Отговор на Лама Оле:

Не бих направил голяма дискусия за това в центъра. Хората могат да идват само, ако са чисти и тогава да получават това, което искат. Може да прекарате цяла вечер с някой, който има проблем с наркотиците или алкохола; той ще разбере всичко в дълбочина, а после на сутринта, когато наркотиците вече за загубили ефект си, няма да помни нищо. Ние плащаме данъци на институциите, за да се грижат за хора с такива проблеми. Тези, които идват при нас, трябва да могат да медитират и да искат да го правят.

Ние не сме социални работници. Ако бяхме такива, щяхме да сме се изчерпили и нямаше да има какво да предложим на тези с излишък. Така че, ако някой е пиян веднъж, можем да приемем това, защото ни е приятел. Ако пуши трева един път, това също не е много важно. Но хора с постоянни проблеми нямат място в центъра.