Защо има толкова малко жени в будистките институции?

КАТЕГОРИЯ: ЦЕНТРОВЕ, ИСТОРИЯ И ЛИНИЯ

Отговор на Лама Оле:

Жените просто не искат това толкова много. Те не държат много на високи постове в йерархична система. Жените по-скоро биха работили в кръгове, вместо в пирамиди, и не се радват на игрите на власт така, както мъжете. Докато не смущаваш жената и нейното семейство, тя е спокойна. Но ако мъжът чуе, че някой в съседната долина твърди, че е по-силен, той ще прекоси планината, за да провери дали е така.

Когато бъде създадено семейство, жените обикновено прекарват повече време с децата, защото това е по-важно за тях от израстването в определена институция. Но в момента, в който имат повече време, те отново започват да се отварят към външния свят. Тогава, те имат непобедими нови преживявания и огромна зрялост, и се превръщат в много добри учители.

В нашата линия жените казват толкова, колкото и мъжете. Ние работим на нивото на забавлението и приятелството. Сред моите собствени ученици – също и сред тези, които изпращам да преподават и да ръководят центрове – има толкова мъже, колкото и жени. Но изглежда, че по-малко жени, отколкото мъже, са готови да оставят личния си живот и да се посветят напълно на нещо отвъд личностно. Повечето от тях искат нещо за себе си – семейство или мъж. Но ние имаме умни и способни жени, които са доста добри в това да комбинират Дхарма, от една страна, с личния си живот и семейството, от друга.