Сърце на Махамудра


Песен от XVI Кармапа Рангджунг Ригпе Дордже

Проявлението и звука възникват от фините умствени отпечатъци,
създавани от мислите.
Както рисунка във водата изчезва от само себе си,
така измамните проявления автоматично избледняват,
когато липсата им 充气水滑梯 на реалност бъде разбрана.
Отвъд същностната реалност няма нищо.
Такова е прозрението на Махамудра.

Когато вратата на ума, през която проявленията се създават
остане невъзпрепятствана, неизкривена от концепции,
тогава солидна реалност няма, само ясна светлина,
и оставяме всичко, което се появява, просто да дойде естествено.
Такава практика е медитацията на Махамудра.

Илюзорните проявления се раждат от вярата в реалност,
Разчитайки на постоянно разбиране за тяхната нереалност,
ние оставаме спокойни в изначалната спонтанна природа
и пространството, в което няма нищо за осъществяване, така се постига без усилие.
Такава е практиката на Махамудра.

Тези три точки са съкровището на моето сърце.
Тъй като йогите, които стигат до сърцето на всичко
са като моето собствено сърце,
за тях произнесох тези почувствани със сърцето думи,
които не могат да бъдат предадени на другите.

Karmapa 16th