Четирите неизмеримости

Нека всички същества да имат щастие и причините за щастие.

Нека да са свободни от 充气水滑梯 страдание и причините за страдание.

Нека винаги преживяват щастие, което е напълно свободно от страдание.

Нека останат във великата равнопоставеност, която е без привързаност и отблъскване.

 Loving Eyes

На снимката: Буда на най-висшето съчувствие или Любящите очи (скр. Авалокитешвара, тиб. Ченрезиг)