Целта на Бодхичита

Целта на Бодхичита е да генерираме едно добро и изпълнено с разбиране намерение – мотивация, която е за благото на всички чувстващи същества.

Терминът „Бодхичита” означава Просветлен ум. „Бодхи” може да значи надминат или отвъд. Отвъд и надминат се съотнасят с поведението на нашето съзнание – да 充气城堡 отидем отвъд крайностите в мисленето. Крайности като тази да ограничаваме възгледа си само за наша собствена полза или само за наше собствено спокойствие и щастие.

Кармапа Тринли Тайе Дордже

Източник: Фейбук на XVII Кармапа17th Karmapa