Стих от Миларепа

Отпусни се естествено – като малко дете.
Отпусни се – като океан 充气城堡 без вълни.
Отпусни се в яснотата – като пламък на свещ.
Отпусни се без да мислиш за себе си – като човешки труп.
Отпусни се – неподвижен като планина.

МИЛАРЕПА

Ikarus_9518