Шестте освобождаващи действия, част 2

Buddha Loving EyesВ поредица от няколко публикации, ще ви запознаем със статия от Лама Оле Нидал за “Шест освобождаващи действия” или “Шестте парамити”. Надяваме се тази статия да донесе полза на вас и вашите близки. Това е част 2-ра, а тук може да прочетете част 1-ва.

Второто освобождаващо действие
Живот, който е съзнателен, значим и полезен за другите

Тъй като термини като морал и етика се използват от управляващите класи, за да манипулират по-нискостоящите от тях, мнозина предпочитат да не ги споменават.

Хората съвсем съзнателно се страхуват от това и често си мислят: “Ако държавата не те хване в този живот, църквата ще го направи след това”. Дори само когато се дават съвети, както е в случая с Буда и единствената цел е пълното развитие на всички същества, трябва внимателно да се подбират думи, които напътстват ясно, без да използват страха. Най-добрата дефиниция за второто освобождаващо действие е може би: “Да живееш пълноценно за благото на другите”.

Какво означава това? Как могат да се обхванат безбройните действия, думи и мисли в един-единствен ден? Буда, който вижда всичко от състоянието на безвременна мъдрост, е имал няколко уникални идеи. Тъй като хората имат само десет пръста, за да преброят и запомнят, той дал десет съвета за това кое е полезно и кое – не. Обхващащи тялото, речта и ума, те добиват смисъл и за независимите хора, когато те осъзнаят, че Буда не е шеф, а приятел, който ни желае щастие.

Той иска всички да споделят радостната ясна светлина на ума, познаваща минало, настояще и бъдеще. Разбирайки, че всеки е Буда, макар и все още да не го съзнава, и че целият външен свят е чиста земя, всяко преживяване става израз на най-висша мъдрост, просто защото може да се случи. Как иначе може да действа един Буда? Той никога не поучава с догми или налагане на мнението си, а споделя мъдростта си със съществата, които, той знае, са му равни по същността си.

Благодарение на добрата карма на онези, които го заобикаляли, Буда поучавал в продължение на 45 години и умрял с усмивка. Той преподавал на мнозина необикновени ученици. Въпросите, които те са му задавали, са били на нивото на Сократ, Аристотел и Платон. Най-добрите умове на една изумителна нация идвали да го изпитат с пълния си набор от философски умения и намирали в отговор не само убедителни думи. Силата на Буда била толкова майсторска, че ги променяла по много траен начин. Отвъд усъвършенстването на логическите им способности, той повлиявал на цялостния им ум. Когато ги запознавал с безвременния преживяващ, който стои зад преживяванията, не оставало никакво място за съмнения.

На нивото на тялото, речта и ума не е трудно да се разбере кое е полезно да се избягва. Когато хората имат проблеми с полицията, обикновено те са причинили някаква вреда с тялото си. Основното е убийство, кражба и сексуално насилие. Когато са самотни, те обикновено казват неща, които смущават другите; лъжат, за да наранят някого; разпространяват клюки; разделят приятели или объркват хората. Ако някой е нещастен, ще започне да не харесва другите, да изпитва завист и ще си позволява състояния на обърканост.

Противоположни на тях са десетте положителни действия на тялото, речта и ума, които носят единствено щастие. Те дават сила на човека и го правят полезен за другите. Тук Буда съветва да използваме тялото си като инструмент за защита на съществата, за отдаване на любов и всичко, от което се нуждаят. Всеки, който има успех в отношенията си с хората сега, е развил този потенциал в минали животи, така че колкото по-рано се започне, толкова по-добре.

Речта може да стигне до много повече същества днес чрез комуникационните средства. Нежните думи изречени по-рано, сега създават приятни преживявания и заздравяват добрата карма. Ако хората слушат, говорят нежно и получават ясна информация, то отново, в този живот, те ще видят ползата от това да се казва истината, да се избягват лъжите, които нараняват, да се показва на хората как да действат и да им се дава спокойствие.

И накрая, какво да правим със своя ум? Добрите пожелания, радостта от доброто, което другите са направили и ясното мислене, очертават пътя, който трябва да се следва. Тези качества са ни донесли умствено щастие, на което се радваме днес и превръщането им в навик ще ни осигури щастие докато стигнем просветлението.

Мислите днес стават думи утре и действия в други ден. Всеки миг тук и сега е важен. Ако човек отделя внимание на ума си, нищо не може да спре неговия напредък.

Следва част 3-та!