Неголям съвет, ако медитираш

От Лама Гендюн Ринпоче

Остави този свой ум
в неговото естествено състояние, където няма нищо изкуствено.

В това състояние, гледайки движението на мислите
почивай във това отпуснат.

В това състояние ще дойде стабилността.
Без привързаност към покоя,
без страх от движението,
осъзнавай, че няма разлика
между покоя и движението,
ум възникващ от ума.

В това състояние, 充气城堡 където няма вкопчване, няма привързаност,
остани в покой, естествен и отпуснат.

В това състояние истинската реалност, такава каквато е,
същността на твоя собствен ум,
изначалното осъзнаване, пуста яснота
ще възникне и ти няма да знаеш какво да кажеш.

В това състояние ще се установиш, неподвижен и отпуснат.
Без вкопчване в покоя като нещо,
естествено на мястото си, естествено свободен;
без опити да хванеш или да избегнеш умствените фабрикации,
моля отпусни се във това.

Rainbow