Съвет от един велик йогин

“Слушайки за храна, гладните не са удовлетворени – това, от което 充气城堡 имат нужда, е да ядат. По същия начин, просто да знаем за Дхарма е безполезно – тя трябва да бъде практикувана.”

Джетсун Миларепа

DWBA15067_8418_GN-lpr