Лама Оле Нидал на гости в София

София беше последната спирка от неофициалното посещение на Лама Оле Нидал в България в края на ноември. Преди да пристигне в столицата, той разгледа плиоценския парк в родопското село Дорково. Музеят представя палеонтологични находки, открити в най-голямото находище на кости на Балканите. Особено го впечатли макета на мастодонт.

По време на престоя си, Лама Оле имаше възможност да се разходи из планината и беше възхитен от красивата природа на България. Рила му заприлича много на подножието на Хималаите. А след като се наслади на дълбокия глас на една родопска певица, придружавана от звуците на гайда, той коментира, че това много напомня на тибетския начин на пеене.

Когато на 18 ноември Лама Оле пристигна в София, хората в 充气水滑梯 залата на Модерен театър го очакваха с нетърпение. Бяха се събрали над 500 човека, включително приятели от Унгария, Германия, Австрия, Русия и Черна Гора. В кафето във фоайето на театъра, беше осигурен кът за деца. Оттам родителите можеха да слушат спокойно излъчваната по интернет лекция. Преди да влезе в залата, Лама Оле даде благословия на децата.

Когато излезна на сцената, той беше посрещнат с аплодисменти. Ламата сподели, че се радва много да бъде отново в София и че се чувства свеж и зареден с енергия след престоя си в нашата страна. Въвеждащата му лекция направи широк обзор на будистките учения и след това имаше много въпроси от публиката. Както обикновено, те обхващаха разнообразие от теми и се задаваха лично на осигурените подвижни микрофони или анонимно с писмени въпроси. Лама Оле отговори задълбочено на всеки от тях.

Когато въпросите се изчерпаха, той направи водена медитация с XVI Кармапа, която е основната медитация в нашите центрове. След лекцията мнозина от новодошлите получиха Будистко убежище и всички присъстващи минаха да си вземат благословия. Дълго след приключването на програмата, на никой не му се тръгваше и, въпреки дъжда, хората стояха на групички под чадърите си пред входа на театъра.

На следващата вечер, Лама Оле посети будистки център София, който се намира на улица Ами Буе 52. Преди да влезе в стаята за медитация, той благослови двете помещения, които ще играят много важна роля в процеса на построяване на първата ступа в България. В едното ще се приготвят гипсовите отливки (ца-ци), а в другото вече се подготвят свитъци с мантри. След това Лама Оле даде отново благословия на всички деца, които се бяха събрали в кухнята на будисткия център.

Стаята за медитация беше претъпкана с приятели от всички будистки центрове и групи в България. Лама Оле нямаше възможност да остане дълго, тъй като полетът му беше рано на следващата сутрин. Времето, прекарано с него беше оползотворено с много въпроси – както съвсем практични във връзка с функционирането на будистките центрове, така и въпроси свързани с най-дълбоките учения. Той даде съвременните си коментари върху песента на XVI Кармапа “Сърце на Махамудра”, направи водена медитация и завърши с призоването на Черния плащ (защитника на линията Карма Кагю в тибетския будизъм) заедно с приятелите в стаята. Накрая отново благодари на всички и обеща, че скоро ще дойде пак.

В 5:00 часа на следващата сутрин, пред Терминал 2 на летище София имаше групичка от около десетина човека със залепнали очи, дошли специално, за да си вземат довиждане с Лама Оле и прекрасната Александра преди отпътуването им за Съединените Щати. Всички бяхме изключително вдъхновени от това непланирано посещение в България и сега сме още по-готови за огромната работа, която ни предстои до следващото му идване.

Снимки: Волен Евтимов