ЯВЛЕНИЯТА – ваджра песен от Лама Гендюн Ринпоче

Лама Гендюн РинпочеТази спонтанна ваджра песен от Лама Гендюн Ринпоче е от книгата
“Heart Advice from a Mahamudra Master“.

Всички явления,
външния свят и всичките му обитатели,
са проявления на нашия собствен ум.

Проявленията са ум,
появяващи 充气城堡 се, но пусти,
пусти, но появяващи се.

Проявленията са неразделими от пустотата,
измамни като сън или като илюзия.
Те не са нищо и все пак се появяват -
като луната и водата.

Да разпознаем това
изцяло ни освобождава
от нашето дълбоко объркване
в дуалистичното сграбчване и фиксиране.

Свободни от изкуственост, отпуснати и спокойни,
отворени към тази свежест,
това е самата природа
на самоосъзнаващото се съзнание.

Освен върху това,
Няма върху какво друго да се размишлява или медитира.

Не мислете,
не медитирайте
не правете нищо.
Просто останете неразсейвани.
Умолявам ви -
медитирайте естествено и оставете всичко което идва, да си отива!