Махамудра курс с Лама Оле Нидал в София

От 7 до 9 септември Диамантен път на Будизма – България имаше чест да е домакин на Махамудра курс с Лама Оле Нидал, който се проведе в спортна зала “Христо Ботев” в София. На курса присъстваха повече от 1000 будисти от цял свят.

Лама Оле даде приемственост в няколко текста на Махамудра или Великия печат, написани от реализирани учители на линията Кагю и Карма Кагю, като Тилопа, III Кармапа и Лама Шанг.