XV Кармапа – Качяб Дордже (1871 – 1922)

Петнадесетият Кармапа Качяб Дордже (1871 – 1922) е роден в Шелкар провинция Цанг с необичаен родов знак – снопче бели косми между веждите, както според традицията е било и с историческия Буда Шакямуни. На шестгодишна възраст бива разпознат единодушно от Първия Джамгон Конгтрул Лодро Тайе, Джамянг Киенце Уангпо и други важни лами и скоро след това официално интронизиран в манастира Цурпу.

Изключително усърден в ученията Кармапа с лекота овладява всички учения на Махаяна и се учи също от Таши Озер, Паво Ринпоче, Джамгон Конгтрул Ринпоче, Джамянг Киенце Ринпоче. Среща се и преподава на съвсем младия Тринадесети Далай Лама Тубтен Гяцо и на главата на линията Друкпа Дртукчен Ринпоче.  С почести е посрещнат в двора на краля на Бутан.

При завръщането си в Тибет Кармапа Качяб Дордже в изпълнение на волята на своите учители създава семейство – взема няколко жени, нещо което не било необичайно за Тибет по това време. С това той е единственият Кармапа, който не е монах и става баща на изключително важни лами, между които например Втория Джамгон Конгтрул  Ринпоче Палден Киенце Озер и Дванадесетия Шамар Ринпоче Тугсей Джамянг.

Comments are closed.