III Кармапа – Рангджунг Дордже (1284 – 1339)

Третият Кармапа Рангджунг Дордже (1284 – 1339) е роден в западен Тибет в областта Тингри и още отрано проличава, че това е необикновено дете. Едва тригодишен той иска от родителите си да му направят трон, а когато го получава той си слага черна шапка и обявява: „аз съм Кармапа”.  Разбира се той бързо става широко известен и до петата му година е открит и разпознат от учителя на своя предшественик лама Оргенпа.

След единадесет години на интензивно обучение и практика младият Кармапа вече е носител на приемстеността не само на Карма Кагю, но също така и на линията Нингма. Този период на учене завършва с медитационно уединение в района на връх Джомо Ганкар, известен на запад като Еверест.

С достигането на осемнадесет години Третият Кармапа се установява в манастир на школата Кадам за да продължи обучението си с трактатите по будистка логика и философия, Виная или монашеските кодекси, както и да даде пълните монашески обети. Кармапа отново влиза в период на множество тантрични посвещения от великите лами на своето време, последван от уединение за интензивна медитационна практика.

Особено важна е срещата на Кармапа с ламата от школата Нингма Ригдзин Кумарараджа, носител на „Съкровената Същност” (тибетски Нингтиг) внесена в Тибет през 8-ми век от йогина Вималамитра. Вдъхновен от тази приемственост Кармапа Рангджунг Дордже съединява двата потока на Великия Печат (тибетски Чаг Чен, санскрит Махамудра) от Кагю и Великото Съвършенство (тибетски Дзог Чен санскрит Маха Ати) от Нингма.

Славата на новия Кармапа расте и монголския кралски двор му оказва особени почести и пищен прием.  Рангджунг Дордже дава много поучения и посвещения и лично коронова император Тогон Темур.  Години по- късно Третият Кармапа отново е при своя ученик и след серия поучения умира медитирайки върху най- важния Идам на Карма Кагю Най-висшата Радост (Корло Демчок или Чакрасамвара).

Третият Кармапа оказва неоценимо влияние върху развитието на Дхарма. Сред учениците му са ученият от Сакя Ягде Панчен, държатрелят на традицията Нингма Лонгчен Рабджампа, първият от регентите на линията Карма Кагю – Шамар Ринпоче или носителите на червената корона – Кхедруп Дракпа Сенге, император Тогон Темур и следващият носител на приемствеността на Карма Кагю Юнгтон Дордже Пал.

Comments are closed.