XIV Кармапа – Текчог Дордже (1798 – 1868)

Четиринадесетият Кармапа Текчог Дордже (1798 – 1868) е роден в Салмо Ганг в провинция Кхам в източен Тибет. Съвсем малко бебе той вече рецитира санскритската азбука. При търсенето на младия тулку по пътя се срещат и обединяват три експедиции, а детайлните  инструкции на Тринадесетия Кармапа бързо ги довеждат до целта.

Следващите години Кармапа интензивно се обучава в манастира Огмин в традициите на Карма Кагю и Нингма. След официалното интронизиране той се остава в главната си резиденция манастира Цурпу.

Освен като талантлив учен, лингвист и поет Четиринадесетият Кармапа се проявява и като и изкусен скулптор и майстор в обработка на метал. Голямо внимание отделя на ремонта и реставрацията на старите храмове. Активно поддържа определяното като тибетски ренесанс „безгранично” движение Риме. Неговата цел не е създаване на нова школа или смесване на съществуващите, а съхраняване на всички традиции и предоставянето на достъп на повече хора до съкровищницата от знание. Централни фигури тук са Първият Джамгон Конгтрул Лодро Тайе от линията Карма Кагю, Джамянг Кхиенце Уангпо от Сакя, тертонът Чогюр Дечен Лингпа и ученият Мипам Ринпоче от Нингма.

Comments are closed.