XI Кармапа – Йеше Дордже (1676 – 1702)

Единадесетият Кармапа Йеше Дордже (1676 – 1702) е роден в Мар в провинция Кхам на източен Тибет. Необичайните за възрастта му истории, които той с удоволствие разказвал като дете отначало били приемани от близките му като забава, която бързо отстъпила място на почитание и отдаденост.  Тертонът Мунджур Дордже, известен като майстор на Кагю и Нингма, който имал близка връзка с Десетия Кармапа разпознава в негово лице прераждането на своя учител. Мястото и условията на раждането му напълно съответствали на писмото оставено от Десетия Кармапа Чьоинг Дордже и не след дълго Седмият Шамар Ринпоче Йеше Нингпо с пищни церемонии го възкачва на трона в Цурпу. С това започва периода на интензивно обучение и подготовка на младия тулку за отговорностите на държател на линията.

Когато Единадесетия Кармапа е почти дете умира Петия Далай Лама и властта над Тибет преминава в ръцете на Деши Санге Гямцо, който съвсем не бил суров владетел като предшественика си и следва период на мир и съгласие между двете велики школи Карма Кагю и Гелуг.

В дълбока медитация Кармапа разбира за раждането на Осмия Шамар Ринпоче в Непал и скоро неговите пратеници го довеждат тържествено в Лхаса, а след това в Цурпу получава и червената корона – неотменимия атрибут на линията на Шамарпите.

Просветлените качества на Кармапа Йеше Дордже ярко се проявявали – в един случай например той еманира в няколко тела едновременно давайки поучения на изумените си слушатели. Единадесетият Кармапа е най- кратко живелия от всички носители на черната корона умирайки едва на двадесет и шест години след като е оставил писмо с инструкции за откриването на своя приемник.

Comments are closed.