VI Кармапа – Тонгва Дьонден (1384 – 1415)

Шестият Кармапа Тонгва Дьонден (1416 – 14530) е роден близо до манастира Карма Гьон в Нгом, провинция Кхам. Така той спазва обещанието дадено от своя предшественик малко преди  неговата смърт да посети източната тибетска провинция. Родителите му, които били отдадени практикуващи го завели още съвсем малък при лама Нгомпа Джадрал, ученик на Петия Кармапа. Малкото момче било силно развълнувано при срещата и започнало спонтанно да рецитира азбуката, а ламата го попитал:

- Кой си ти всъщност?

-Аз съм нероден, свободен от всички имена и места, аз съм славата на всичко живо и ще водя мнозина към освобождение – отговорило момчето. Не след дълго то било и официално разпознато и интронизирано от третия Шамар Ринпоче Чьопел Йеше.

Едно от важните за бъдещето на линията дела, които Кармапа Тонгва Дьонден предприема е да създаде автентичен Карма Кагю ритуал. Той съставя множество текстове с практични инструкции и това се оказва важно за консолидирането на школата. Тъй като Карма Кагю винаги е била фокусирана върху мощната медитативна практика до този момент за ритуалите се използвали текстовете на други традиции.

Comments are closed.