I Кармапа – Дюсум Кхиенпа (1110 – 1193)

Първият Кармапа Дюсум Кхиенпа е роден в областта Трей Шу в До Кхам в източен Тибет през 1110 г., която според традиционния тибетски календар е година на железния тигър. Навлизането си в ученията на Буда той дължи на своите родители, които били отдадени практикуващи. На единадесетата му година става ясно, че момчето е с необикновени качества. То директно вижда пред себе си Махакали, важен женски защитен аспект на линията Кагю В младостта си то се среща с множество учители и получава задълбочените философски методи на Махаяна школата Йогачара, произлизащи от индийския учител Асанга, а също и  ученията на школата Мадхямака, на индийските учени от 6-ти – 7-ми век Нагарджуна и Чандракирти. На двадесет години младият Дюсум Кхиенпа дава пълните обети на будистки монах (на санскр. Бхикшу, на тиб. Гелонг) и продължава образованието си монашеските кодекси на Виная. Получава също и важни приемствености  като Калачакра Тантра и „Пътя и неговия плод” на индийския махасидха Вирупа.

Когато навършва тридесет Дюсум Кхиенпа се отправя в търсене на държателя на линията Кагю Гампопа и става неговия най- важен ученик.  При срещата си Гампопа му казва:

-         Практикувай като мен самия!

Така бъдещият Кармапа получава от своя учител в качеството му на подготвителна практика постепенния път „Лам Дре” от школата Кадам.  По- късно наред с продължаващото обучение в Сутра Дюсум Кхиенпа получава и различни тантрични инструкции от своя лама като О, Диамант (Хеваджра,  тиб. Кие Дордже) и Дакини Червената Мъдрост (санскр.  Ваджрайогини или тиб. Дордже Налджорма), а също и устните наставления в Махамудра.  Следвайки инструкциите на учителя си той прави дълго медитативно уединение в миниатюрна къщичка.

Освен от своя главен лама Гампопа Дюсум Кхиенпа получава важни учения и от Речунгпа и другите основни ученици на Миларепа. По- късно, в момента когато получава пълната си реализация това е отбелязано с появата на множество женски просветлени енергии или Дакини, които поднасят на Дюсум Кхиенпа сплетена от собствените си коси черна корона. От тогава тя винаги е над главата му и над главите на всичките му следващи прераждания като енергийно поле като символ на това, че той осъзнава истинската природа на реалността.. Поканеният по това време от Кашмир учен Сакя Шри го обявява за „Активност на Всички Буди” или Кармапа на тибетски, чието появяване е предсказано от историческия Буда Шакямуни в „Самадхираджа- Сутра”.  Самото му име, с което става известен на поколенията Дюсум Кхиенпа означава на тибетски „Познаващият Трите Времена” – минало, настояще и бъдеще и е традиционният начин да се покаже всепроникващата просветлена мъдрост.  Кармапа Дюсум Кхиенпа продължава започнатото от своя лама и основава няколко манастира, най- важни между които са Карма Гьон, Мар Кхам и бъдещата резиденция на Кармапите Цурпу, работещ като такава чак до 1959 – годината на китайската инвазия в Тибет.

На осемдесет и четиригодишна възраст Кармапа Дюсум Кхиенпа избира свой приемник като носител на приемствеността на линията Карма Кагю. Той я поверява на Дрогон Речен и го снабдява с писмо за откриване на следващото си прераждане. Дрогон Речен от своя страна я предава на своя главен ученик Помдрагпа и той на свой ред – на Втория Кармапа Карма Пакши.

Духовният авторитет на Кармапа Дюсум Кхиенпа е огромен. От една страна той осигурява приемствеността и растежа на собствената си линия, известна като Карма Кагю или още Карма Камцанг като оставя след себе си множество високо реализирани ученици. От друга страна Кармапа става учител и на важни лами на други близки приемствености като Таглунг Кагю, Другпа Кагю и други. Първият Кармапа, подобно на всички следващи Кармапи  използва могъщото си влияние да помирява враждуващи страни и да спестява на своите съвременници  войни и кръвопролития и така става ясно защо е смятан за проявление на Любящите Очи (санскрит Авалокитешвара или тибетски Ченрезиг) – активното съчувствие на всички Буди.

Comments are closed.