XIII Кармапа – Дюдюл Дордже (1733 – 1797)

Тринадесетият Кармапа Дюдюл Дордже (1733 – 1797) е роден в село Чада Дронг недалеч от столицата Лхаса. Детето имало ясен спомен за активностите на предишните си животи. Освен това то имало белег по рождение на езика под формата на тибетската буква „А”.  След мощно медитативно преживяване с основния защитен аспект на линията Карма Кагю Черния Плащ (тибетски Бернаг Чен) силата на младия тулку се увеличила още повече и той станал известен надалеч.  Не след дълго той вече е интронизиран и приветстван не само от ламите на линията, но и от Седмия Далай Лама и неговия Премиер Министър.

Тринадесетия Кармапа посвещава дълги години на своето обучение, като освен задълбоченото изучаване на философските школи и приемствеността на Кагю той получава и ученията на старата школа Нингма, приемствеността на Калачакра Тантра от Първия Кармапа и още много други. Чак на тридесет и една години той дава пълните монашески обети и още по- късно завършва цялата приемственост на Кагю.

Дюдюл Дордже съчетава в своя живот стила на учения ерудит с този на йогина медитатор и освен на своите ученици – хора той посвещавал много време и на благослявянето на различни животни със своята просветлена мъдрост: мишки, птици, зайци, котки и дори пчели.

Поканен от благородната фамилия Дананг в едноименната област Кармапа провел специална церемония, след което получил от благодетелите си ваза от злато и сребро. Той им благодари и добавя: „Скоро с вас ще се срещнем пак. Когато това стане вие ще разберете. Дръжте това в ума си.” На шестдесет и Четири години Тринадсетият Кармапа Дюдюл Дордже умира, а тялото му е положено в голяма Ступа от чисто сребро. В съгласие с предсказанието по- късно в същото семейство се ражда Четиринадесетия Кармапа Текчог Дордже.

Comments are closed.